Změna DPH u našich výrobků a přepravy od 1. ledna 2024

Změny DPH se od 1. ledna 2024 dotkly i našich výrobků. Nově tedy je účtováno DPH ve výši:

- všechny mošty - 21%

- sirupy, jablečný ocet - 12%

Původní DPH bylo jednotné 15% na všechny naše výrobky, s výjimkou kosmetiky ve výši 21%. Tato sazba zůstává.

Stejně tak přeprava našich výrobků je nově zatížena sazbou 21% DPH.